Οι Υπηρεσίες μας

 .

Έκδοση αδειών

Αναλαμβάνουμε την έκδοση αδειών δόμησης ακινήτων, αλλαγής χρήσεων, διαρρυθμίσεων, εργασιών μικρής κλίμακας, λειτουργίας επιχειρήσεων, πιστοποιητικά πυρασφαλείας.

Έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών

Οι μηχανικοί της Αναξ διαθέτουν άδεια ενεργειακού επιθεωρητή της ανώτερης τάξης (Γ’ τάξη) και μπορούμε να αναλάβουμε την έκδοση πιστοποιητικών οποιουδήποτε μεγέθους και κατηγορίας (επιθεώρηση κτιρίων, συστημάτων θέρμανσης και συστημάτων κλιματισμού).

Μελέτες

Τοπογραφικά διαγράμματα, στατικές μελέτες, έλεγχος στατικής επάρκειας κτιρίων, αρχιτεκτονικές μελέτες, μελέτες ενεργειακής απόδοσης, ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες.

Έκδοση πιστοποιητικών ηλεκτρολογικής εγκατάστασης

Αναλαμβάνουμε τον έλεγχο και έκδοση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων κατά ΚΕΗΕ ή ΕΛΟΤ HD 384.

Τακτοποίηση αυθαιρέτων

Αναλαμβάνουμε τον έλεγχο ακινήτων, την ρύθμιση αυθαιρέτων και έκδοση βεβαιώσεων για μεταβίβαση ακινήτου.

Σύνταξη φακέλων για υπαγωγή σε επιδοτούμενα επενδυτικά προγράμματα

Αναλαμβάνουμε την τεχνική υποστήριξη για την υπαγωγή σε επιδοτούμενα επενδυτικά προγράμματα όπως Εξοικονομώ κατ’ οίκων, ΕΣΠΑ κ.λ.π

Θα μας βρείτε

Γραφεία
    Τσαμαδού 52, 26222 Πάτρα
    Τηλ.+ 30 2610 331-123
    Fax + 30 2610 331-513
   

Εργα Δραστηριότητες

Η ΑΝΑΞ Τεχνική έχει κατασκευάσει ένα σημαντικό αριθμό έργων διαφόρων κατηγοριών και έχει αποκτήσει ευρύ φάσμα εμπειριών και δεξιοτήτων. 
Δείτε τα έργα μας αναλυτικά :

Κτιριακά Ηλεκτρομηχανολογικά
'Εργα Υποδομής 'Εργα εξοικονόμησης Ενέργειας
Αθλητικά Έργα Αποκαταστάσεις Κτιρίων
© 2022 Αναξ Τεχνική