Εγκατάσταση νέου υποσταθμού και συστήματος Η/Ζ στο μέγαρο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου στον Πειραιά.

Εγκατάσταση νέου υποσταθμού και συστήματος Η/Ζ στο μέγαρο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου στον Πειραιά.

Η εγκατάσταση περιλάμβανε δύο μετασχηματιστές ξηρού τύπου 1.000KVA, δύο ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη 500KVA, κατασκευή πεδίων μέσης και χαμηλής τάσης, σύστημα πυρόσβεσης.
Εργοδότης: Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.

Date

13 Ιουλίου 2020

Tags

Ηλεκτρομηχανολογικά Εργα

Θα μας βρείτε

Γραφεία
    Τσαμαδού 52, 26222 Πάτρα
    Τηλ.+ 30 2610 331-123
    Fax + 30 2610 331-513
   

Εργα Δραστηριότητες

Η ΑΝΑΞ Τεχνική έχει κατασκευάσει ένα σημαντικό αριθμό έργων διαφόρων κατηγοριών και έχει αποκτήσει ευρύ φάσμα εμπειριών και δεξιοτήτων. 
Δείτε τα έργα μας αναλυτικά :

Κτιριακά Ηλεκτρομηχανολογικά
'Εργα Υποδομής 'Εργα εξοικονόμησης Ενέργειας
Αθλητικά Έργα Αποκαταστάσεις Κτιρίων
© 2022 Αναξ Τεχνική