Οι Υπηρεσίες μας

 .

Έκδοση αδειών

Αναλαμβάνουμε την έκδοση αδειών δόμησης ακινήτων, αλλαγής χρήσεων, διαρρυθμίσεων, εργασιών μικρής κλίμακας, λειτουργίας επιχειρήσεων, πιστοποιητικά πυρασφαλείας.

Έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών

Οι μηχανικοί της ΑΝΑΞ διαθέτουν άδεια ενεργειακού επιθεωρητή της ανώτερης τάξης (Γ’ τάξη) και μπορούμε να αναλάβουμε την έκδοση πιστοποιητικών οποιουδήποτε μεγέθους και κατηγορίας (επιθεώρηση κτιρίων, συστημάτων θέρμανσης και συστημάτων κλιματισμού).

Μελέτες

Τοπογραφικά διαγράμματα, στατικές μελέτες, έλεγχος στατικής επάρκειας κτιρίων, αρχιτεκτονικές μελέτες, μελέτες ενεργειακής απόδοσης, ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες.

Έκδοση πιστοποιητικών ηλεκτρολογικής εγκατάστασης

Αναλαμβάνουμε τον έλεγχο και έκδοση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων κατά ΚΕΗΕ ή ΕΛΟΤ HD 384.

Τακτοποίηση αυθαιρέτων

Αναλαμβάνουμε τον έλεγχο ακινήτων, την ρύθμιση αυθαιρέτων και έκδοση βεβαιώσεων για μεταβίβαση ακινήτου.

Σύνταξη φακέλων για υπαγωγή σε επιδοτούμενα επενδυτικά προγράμματα

Αναλαμβάνουμε την τεχνική υποστήριξη για την υπαγωγή σε επιδοτούμενα επενδυτικά προγράμματα όπως Εξοικονομώ κατ’ οίκων, ΕΣΠΑ κ.λ.π

Contact Us

Headquarters
    Tsamadou 52, 26222 Patra, Greece
    Phone + 30 2610 331-123
    Fax     + 30 2610 331-513
   anax@anax.pro

Our Projects

Anax Technique has built a significant number of different categories of projects and has acquired a wide range of experience and skills.
See our projects in detail:

Buildings Projects Infrastructure Projects
Infrastructure Projects Energy Saving Projects
Sport Projects Building Restoration
© 2022 Αναξ Τεχνική